TASQUES REFORÇ INFANTIL

PROPOSTES GENERALS D’INFANTIL

· PROPOSTES EDUCACIÓ INFANTIL

· CANÇONS EDUCACIÓ INFANTIL

PROPOSTA DE CONSCIÈNCIA FONOLÒFICA D’INFANTIL

· CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

PODEU VEURE EL SEGÜENT VÍDEO DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

PODEU VEURE ELS SEGÜENTS DOS VÍDEOS:

MUSICOGRAMA LA PRIMAVERA


MESTRES 3 ANYS (4t D’EDUCACIÓ INFANTIL)

TUTORA 3 ANYS A: SALVADORA HERNÁNDEZ

Correu electrònic de contacte: shernandez1@educaib.eu

TUTORA 3 ANYS B: SONIA MOREY

Correu electrònic de contacte: smoreyvallespir@educaib.eu

MESTRA ANGLÈS: RAQUEL ESCRIBÀ

Correu electrònic de contacte: rescribaalemany@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRA SUPORT: ROSARIO LÒPEZ

Correu electrònic de contacte: mrlopez@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: BÀRBARA CAMPINS

Correu electrònic de contacte: bcampins@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: CATI FERRER

Correu electrònic de contacte: cferrer2@educaib.eu

TASQUES DE REFORÇ 3 ANYS (4t D’EDUCACIÓ INFANTIL)

 

 

 COMPARTIM TASQUES EL COS 15-06-20

Els animals del nostre entorn. De granja 15-06-20

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LES VOSTRES TUTORES PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TASCA EL NOSTRE NOM 08-06-20 (3 ANYS)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (3 ANYS)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (3 ANYS)

PODREU TROBAR LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA EL NOSTRE NOM 08-06-20 (3 ANYS)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ANGLÈS 08-06-20 (3 ANYS)

DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA 01-06-20 (3 ANYS)

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (3 ANYS)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (3 ANYS)

PODREU TROBAR LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CONCEPTES 01-06-20 (3 ANYS)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ANGLÈS 01-06-20 (3 ANYS)


MESTRES 4 ANYS (5è D’EDUCACIÓ INFANTIL)

TUTORA 4 ANYS A: MARGALIDA MIRALLES

Correu electrònic de contacte: mmiralles7@educaib.eu

TUTORA 4 ANYS B: OLIVIA CRUZ

Correu electrònic de contacte: ocruz@educaib.eu

MESTRA ANGLÈS: RAQUEL ESCRIBÀ

Correu electrònic de contacte: rescribaalemany@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA SUPORT: ELENA MARTÍN

Correu electrònic de contacte: emartin@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: BÀRBARA CAMPINS

Correu electrònic de contacte: bcampins@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: CATI FERRER

Correu electrònic de contacte: cferrer2@educaib.eu

TASQUES DE REFORÇ 4 ANYS (5è D’EDUCACIÓ INFANTIL)

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LES VOSTRES TUTORES PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TASCA ENDEVINALLES I POEMES 08-06-20 (4 ANYS)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (4 ANYS)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (4 ANYS)

PODREU TROBAR LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA ENDEVINALLES I POEMES 08-06-20 (4 ANYS)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ANGLÈS 08-06-20 (4 ANYS)

DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA DIA I NIT 01-06-20 (4 ANYS A)

TASCA DIA I NIT 01-06-20 (4 ANYS B)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (4 ANYS)

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (4 ANYS)

PODREU TROBAR LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA DIA I NIT 01-06-20 (4 ANYS A)

AUTOCORRECCIÓ TASCA DIA I NIT 01-06-20 (4 ANYS B)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ANGLÈS 01-06-20 (4 ANYS)


MESTRES 5 ANYS (6è D’EDUCACIÓ INFANTIL)

TUTORA 5 ANYS A: JANI VILLALONGA

Correu electrònic de contacte: jvillalongatomas@educaib.eu

TUTORA 5 ANYS B: CARME MAS

Correu electrònic de contacte: mcmas@educaib.eu

MESTRA ANGLÈS: RAQUEL ESCRIBÀ

Correu electrònic de contacte: rescribaalemany@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA SUPORT: XISCA BONET

Correu electrònic de contacte: fbonetescalas@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: BÀRBARA CAMPINS

Correu electrònic de contacte: bcampins@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: CATI FERRER

Correu electrònic de contacte: cferrer2@educaib.eu

TASQUES DE REFORÇ 5 ANYS (6è D’EDUCACIÓ INFANTIL)

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LES VOSTRES TUTORES PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TASCA 35 CON. DE SI MATEIX (EMOCIONS, MOT. GRUIXUDA, MOT.FINA) 08-06-20 (5 ANYS)

TASCA 36 CON. ENTORN (NUMERACIÓ) 08-06-20 (5 ANYS)pdf

TASCA 37 LLENGUATGES (ESCRIPTURA LLIURE) 08-06-20 (5 ANYS)

TASCA 38 CONEIX. ENTORN (CONCEPTES) 08-06-20 (5 ANYS)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (5 ANYS)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (5 ANYS)

PODREU TROBAR LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA 35 CON. DE SI MATEIX (EMOCIONS, MOT. GRUIXUDA, MOT.FINA) 08-06-20 (5 ANYS)

AUTOCORRECCIÓ TASCA 36 CON. ENTORN (NUMERACIÓ) 08-06-20 (5 ANYS)

AUTOCORRECCIÓ TASCA 37 LLENGUATGES (ESCRIPTURA LLIURE) 08-06-20 (5 ANYS)

AUTOCORRECCIÓ TASCA 38 CONEIX. ENTORN (CONCEPTES) 08-06-20 (5 ANYS)pdf

AUTOCORRECCIÓ TASCA ANGLÈS 08-06-20 (5 ANYS)

DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA 31 01-06-20 (5 ANYS)

TASCA 32 01-06-20 (5 ANYS)

TASCA 33 CON. DE SI MATEIX (COS1) 01-06-20 (5 ANYS)pdf

TASCA 34 CON. ENTORN (CONCEPTES, SEQÜÈNCIES, MOT.FINA) 01-06-20 (5 ANYS)pdf

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (5 ANYS)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (5 ANYS)

PODREU TROBAR LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA 31 01-06-20 (5 ANYS)

AUTOCORRECCIO TASCA 32 01-06-20 (5 ANYS)pdf

AUTOCORRECCIÓ TASCA 33 CON. DE SI MATEIX (COS1) 01-06-20 (5 ANYS)pdf

AUTOCORRECCIÓ TASCA 34 CON. ENTORN (CONCEPTES, SEQÜÈNCIES, MOT.FINA) 01-06-20 (5 ANYS)pdf

AUTOCORRECCIÓ TASCA ANGLÈS 01-06-20 (5 ANYS)