TASQUES REFORÇ 6è PRIMÀRIA

MESTRES 6è PRIMÀRIA

TUTOR 6è PRIMÀRIA A: CATI MAYMÓ

Correu electrònic de contacte: crmaymo@educaib.eu

TUTORA 6è PRIMÀRIA B: J.MARIA BARCELÓ

Correu electrònic de contacte: jmbarcelo3@educaib.eu

MESTRA REFORÇ DEL PROGRAMA ÈXIT: REBECA GRACIA

Correu electrònic de contacte: rebeca.law@gmail.com

MESTRA ANGLÈS: ISA PALMER

Correu electrònic de contacte: iapalmer@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA: JANDRO PICORNELL

Correu electrònic de contacte: apicornell1@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: EDUARD CONNOLLY

Correu electrònic de contacte: ejconnollydepernas@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: XISCA GARRIDO

Correu electrònic de contacte: mfgarrido@educaib.eu

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS VOSTRES TUTORS PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

SI TENIU QUALQUE PROBLEMA AMB LES TASQUES DELS ESPECIALISTES POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS CORRESPONENTS MESTRES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS AL MATEIX BLOC DIJOUS 11-06-20

PODEU TROBAR TOTES LES TASQUES I AUTOCORRECCIONS AL BLOG DE 6è DE PRIMÀRIA

BLOG 6è de PRIMÀRIA

TASCA DILLUNS 08-JUNY-2020 ALUMNAT QUE VA AL PROGRAMA ÈXIT (NOU)

TASCA CATALÀ ALUMNES PROG. ÈXIT 08-06-20 (6è)

 

 

 

 


DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS AL MATEIX BLOC (ANTIC)

PODEU TROBAR TOTES LES TASQUES I AUTOCORRECCIONS AL BLOG DE 6è DE PRIMÀRIA

BLOG 6è de PRIMÀRIA

TASCA DILLUNS 01-JUNY-2020 ALUMNAT QUE VA AL PROGRAMA ÈXIT (ANTIC)

TASCA ALUMNES PROG.ÈXIT 01-06-20 (6è)

 

AUTOCORRECCIÓ TASCA ALUMNES PROG.ÈXIT 01-06-20 (6è)