TASQUES REFORÇ 5è PRIMÀRIA

MESTRES 5è PRIMÀRIA

TUTOR 5è PRIMÀRIA A: JOAN PAYERAS

Correu electrònic de contacte: jpayeras3@educaib.eu

TUTORA 5è PRIMÀRIA B: MARGA BAUZÀ

Correu electrònic de contacte: mbauca@educaib.eu

MESTRA REFORÇ DEL PROGRAMA ÈXIT: REBECA GRACIA

Correu electrònic de contacte: rebeca.law@gmail.com

MESTRA ANGLÈS: ISA PALMER

Correu electrònic de contacte: iapalmer@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA: PEP RÓDENAS

Correu electrònic de contacte: jllrodenas@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: EDUARD CONNOLLY

Correu electrònic de contacte: ejconnollydepernas@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: XISCA GARRIDO

Correu electrònic de contacte: mfgarrido@educaib.eu

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS VOSTRES TUTORS PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

SI TENIU QUALQUE PROBLEMA AMB LES TASQUES DELS ESPECIALISTES POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS CORRESPONENTS MESTRES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (5è)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (5è)

TASCA VALORS 08-06-20 (5è)

TASCA SOCIALS 08-06-20 (5è)

TASCA PLÀSTICA 08-06-20 (5è)

TASCA NATURALS 08-06-20 (5è)

TASCA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (5è)

TASCA CATALÀ 08-06-20 (5è)

TASCA CASTELLÀ 08-06-20 (5è)

 

 

TASCA DILLUNS 08-JUNY-2020 ALUMNAT QUE VA AL PROGRAMA ÈXIT (NOU)

TASCA CATALÀ ALUMNES PROG. ÈXIT 08-06-20 (5è)

 

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA VALORS 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA SOCIALS 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA PLÀSTICA 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA NATURALS 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CASTELLÀ 01-06-20 (5è)

 

 


DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA VALORS 01-06-20 (5è)

TASCA SOCIALS 01-06-20 (5è)

TASCA RELIGIÓ 01-06-20 (5è)

TASCA PLÀSTICA 01-06-20 (5è)

TASCA NATURALS 01-06-20 (5è)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (5è)

TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (5è)

TASCA CATALÀ 01-06-20 (5è)

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (5è)

TASCA CASTELLÀ 01-06-20 (5è)

Si teniu qualque dificultat en les tasques de català i/o matemàtiques podeu realitzar les següents tasques adaptades:

TASCA ADAPTADA CATALÀ 01-06-20 (5è)

TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (5è)

TASCA DILLUNS 01-JUNY-2020 ALUMNAT QUE VA AL PROGRAMA ÈXIT (ANTIC)

TASCA ALUMNES PROG.ÈXIT 01-06-20 (5è)

 

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA VALORS 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA SOCIALS 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA PLÀSTICA 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA NATURALS 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CASTELLÀ 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA CATALÀ 01-06-20 (5è)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ALUMNES PROG.ÈXIT 01-06-20 (5è)