TASQUES REFORÇ 4t PRIMÀRIA

MESTRES 4t PRIMÀRIA

TUTORA 4t PRIMÀRIA A: SONIA CORNELL

Correu electrònic de contacte: scornell@educaib.eu

TUTORA 4t PRIMÀRIA B: CONXA SANCHO

Correu electrònic de contacte: csanchodelajordana@educaib.eu

MESTRA ANGLÈS: ISA PALMER

Correu electrònic de contacte: iapalmer@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA: JANDRO PICORNELL

Correu electrònic de contacte: apicornell1@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: HELENA BORREGO

Correu electrònic de contacte: hborregoiruela@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: XISCA GARRIDO

Correu electrònic de contacte: mfgarrido@educaib.eu

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LES VOSTRES TUTORES PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

SI TENIU QUALQUE PROBLEMA AMB LES TASQUES DELS ESPECIALISTES POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS CORRESPONENTS MESTRES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TASCA SOCIALS 08-06-20 (4t)

TASCA NATURALS 08-06-20 (4t)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (4t)

TASCA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (4t)

TASCA EF 08-06-20 (4t)

TASCA CATALÀ 08-06-20 (4t)

TASCA CASTELLÀ COMPRENSIÓ LECTORA 08-06-20 (4t)

TASCA CASTELLÀ 08-06-20 (4t)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (4t)

 

TASCA FINAL 08-06-20 (4t)

 

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA SOCIALS 08-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA NATURALS 08-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 08-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CASTELLÀ COMPRENSIÓ LECTORA 08-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CASTELLÀ 08-06-20 (4t)

 

 

 


DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA SOCIALS 01-06-20 (4t)

TASCA RELIGIÓ 01-06-20 (4t)

TASCA NATURALS 01-06-20 (4t)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (4t)

TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (4t)

TASCA EF 01-06-20 (4t)

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (4t)

TASCA CATALÀ 01-06-20 (4t)

TASCA CASTELLÀ 01-06-20 (4t)

 

TASCA FINAL 01-06-20 (4t)

Si tens dificultats en realitzar la tasca de català o castellà pots realitzar les tasques adaptades següents:

TASCA ADAPTADA CATALÀ 01-06-20 (4t)

TASCA ADAPTADA CASTELLÀ 01-06-20 (4t)

 

 

 

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 01-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CASTELLÀ 01-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA SOCIALS 01-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA NATURALS 01-06-20 (4t)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (4t)