TASQUES REFORÇ 3r PRIMÀRIA

PhotoGrid_1589277042525

PODEU MIRAR EL SEGÜENT VIDEO:

https://drive.google.com/file/d/1Zlb7u_wPGwzznKwQf26QeX-FZIfc2pdH/view?usp=sharing

MESTRES 3r PRIMÀRIA

TUTORA 3r PRIMÀRIA A: M.ANTÒNIA JULIÀ

Correu electrònic de contacte: majulia1@educaib.eu

TUTORA 3r PRIMÀRIA B: MARGA FUSTER

Correu electrònic de contacte: mfuster3@educaib.eu

TUTORA 3r PRIMÀRIA C: ADELA SOCIAS

Correu electrònic de contacte: asocias1@educaib.eu

MESTRA ANGLÈS: MÒNICA PORTELL

Correu electrònic de contacte: mportellguerrero@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA: PEP RÓDENAS

Correu electrònic de contacte: jllrodenas@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: JULIÀ BONET

Correu electrònic de contacte: jbonetadrover@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: XISCA GARRIDO

Correu electrònic de contacte: mfgarrido@educaib.eu

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LES VOSTRES TUTORES PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

SI TENIU QUALQUE PROBLEMA AMB LES TASQUES DELS ESPECIALISTES POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS CORRESPONENTS MESTRES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TASCA PASSATEMPS 08-06-20 (3r)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (3r)

TASCA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (3r)

TASCA CATALÀ 08-06-20 (3r)

TASCA CASTELLÀ 08-06-20 (3r)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (3r)

Aquells que tingueu dificultats en realitzar les tasques de català i/o matemàtiques podeu realitzar les següents tasques:

TASCA ADAPTADA CATALÀ 08-06-20 (3r)

TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (3r)

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA PASSATEMPS 08-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 08-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CASTELLÀ 08-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA CATALÀ 08-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (3r)

 

 

 

 

 


DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA SOCIALS 01-06-20 (3r)

TASCA RELIGIÓ 01-06-20 (3r)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (3r)

TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (3r)

TASCA CATALÀ 01-06-20 (3r)

TASCA CASTELLÀ 01-06-20 (3r)

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (3r)

Aquells que tingueu dificultats en realitzar les tasques de català i/o matemàtiques podeu realitzar les següents tasques:

 

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA SOCIALS 01-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 01-06-20 (3r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CASTELLÀ 01-06-20 (3r)