TASQUES REFORÇ 2n PRIMÀRIA

MESTRES 2n PRIMÀRIA

TUTORA 2n PRIMÀRIA A: CATERINA FERRIOL

Correu electrònic de contacte: cferriolmoragues@educaib.eu

TUTORA 2n PRIMÀRIA B: CATERINA BURGUERA

Correu electrònic de contacte: cburguera@educaib.eu

MESTRA ANGLÈS: MÒNICA PORTELL

Correu electrònic de contacte: mportellguerrero@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA: JANDRO PICORNELL

Correu electrònic de contacte: apicornell1@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: CARMEN BLANCO

Correu electrònic de contacte: cblanco1@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: CATI FERRER

Correu electrònic de contacte: cferrer2@educaib.eu

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LES VOSTRES TUTORES PER CORREU ELECTRÒNIC. GRÀCIES.

SI TENIU QUALQUE PROBLEMA AMB LES TASQUES DELS ESPECIALISTES POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS CORRESPONENTS MESTRES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

Podeu veure aquest vídeo abans de fer les tasques:

 

TASCA SOCIALS 08-06-20 (2n)

TASCA NATURALS 08-06-20 (2n)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (2n)

TASCA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (2n)

TASCA EF 08-06-20 (2n)

TASCA CATALÀ 08-06-20 (2n)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (2n)

Si teniu qualque dificultat en realitzar les tasques de català i/o matemàtiques podeu realitzar les següents tasques adaptades:

TASCA ADAPTADA CATALÀ 08-06-20 (2n)

TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (2n)

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA SOCIALS 08-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA NATURALS 08-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 08-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA CATALÀ 08-06-20 (2n)

 

 


DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA SOCIALS 01-06-20 (2n)

TASCA RELIGIÓ 01-06-20 (2n)

TASCA NATURALS 01-06-20 (2n)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (2n)

TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (2n)

TASCA EF 01-06-20 (2n)

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (2n)

TASCA CATALÀ 01-06-20 (2n)

Si teniu qualque dificultat en realitzar les tasques de català i/o matemàtiques podeu realitzar les següents tasques adaptades:

TASCA ADAPTADA CATALÀ 01-06-20 (2n)

TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (2n)

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA SOCIALS 01-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA NATURALS 01-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 01-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ANGLÈS 01-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (2n)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA CATALÀ 01-06-20 (2n)