TASQUES REFORÇ 1r PRIMÀRIA

MESTRES 1r PRIMÀRIA

TUTORA 1r PRIMÀRIA A: MARIA JAUME

Correu electrònic de contacte: mjaumeprieto@educaib.eu

TUTORA 1r PRIMÀRIA B: M.JOSÉ ASENSIO

Correu electrònic de contacte: mjasensiorodriguez@educaib.eu

MESTRA ANGLÈS: MÒNICA PORTELL

Correu electrònic de contacte: mportellguerrero@educaib.eu

MESTRA MÚSICA: M.MAR PUIGSERVER

Correu electrònic de contacte: mmpuigservergarcia@educaib.eu

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA: JANDRO PICORNELL

Correu electrònic de contacte: apicornell1@educaib.eu

MESTRA RELIGIÓ: JOANA ADROVER

Correu electrònic de contacte: jadrovermartinez@educaib.eu

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA: CARMEN BLANCO

Correu electrònic de contacte: cblanco1@educaib.eu

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE: CATI FERRER

Correu electrònic de contacte: cferrer2@educaib.eu

POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LES VOSTRES TUTORES PER CORREU ELECTRÒNIC. 

SI TENIU QUALQUE PROBLEMA AMB LES TASQUES DELS ESPECIALISTES POSAU-VOS EN CONTACTE AMB ELS CORRESPONENTS MESTRES.

DATA: DILLUNS 08-JUNY-2020 (NOU)

TASCA MÚSICA 08-06-20 (1r)

TASCA MATEMÀTIQUES 8-6-20 (1r)

TASCA EF 08-06-20 (1r)

TASCA CATALÀ 8-6-20 (1r)

TASCA ANGLÈS 08-06-20 (1r)

Si tens qualque dificultat en realitzar la tasca de català i/o matemàtiques pots realitzar aquestes dues tasques adaptades:

TASCA ADAPTADA CATALÀ 08-06-20 (1r)

TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (1r)

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS DIJOUS 11-06-20

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 8-6-20 (1r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 8-6-20 (1r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 08-06-20 (1r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA CATALÀ 08-06-20 (1r)

 

 

 


DATA: DILLUNS 01-JUNY-2020 (ANTIC)

TASCA ANGLÈS 01-06-20 (1r)

TASCA CATALÀ 1-6-20 (1r)

TASCA EF 01-06-20 (1r)

TASCA MATEMÀTIQUES 1-6-20 (1r)

TASCA MÚSICA 01-06-20 (1r)

TASCA RELIGIÓ 01-06-20 (1r)

Si tens qualque dificultat en realitzar la tasca de català i/o matemàtiques pots realitzar aquestes dues tasques adaptades:

TASCA ADAPTADA CATALÀ 01-06-20 (1r)

TASCA ADAPTADA MATEMÀTIQUES 01-06-20 (1r)

SI ENCARA NO TENIU FETES LES TASQUES. IMPORTANT PRIMER FER LES FEINES I POSTERIORMENT MIRAR LES CORRECCIONS.

TROBAREU LES AUTOCORRECCIONS (ANTIC)

AUTOCORRECCIÓ TASCA MATEMÀTIQUES 1-6-20 (1r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA CATALÀ 1-6-20 (1r)

AUTOCORRECCIÓ TASCA ADAPTADA CATALÀ 01-06-20 (1r)