Normativa general

1. ASSISTÈNCIA A CLASSE

L’assistència és obligatòria.

Les faltes i retards dels alumnes de primària s’han de justificar per escrit a l’agenda.

Les faltes i retards dels alumnes d’infantil s’han de justificar de paraula a la mestra.

Els viatges NO es consideren justificats. En cas de viatge les famílies han de passar a signar una autorització per secretaria.

2. NO ES PODEN PORTAR OBJECTES DE VALOR NI JOGUINES. ELS MÒBILS HAN DE ROMANDRE APAGATS DINTRE DEL RECINTE ESCOLAR

3. EL BERENAR S’HA DE PORTAR DINTRE DE CARMANYOLES. ELS DIMECRES BERENAM FRUITA. NO ES PODEN PORTAR SUCS

4) ANIVERSARIS D’ALUMNES

4.1) BERENAR ESTABLERT A NIVELL DE CENTRE PER A TOT L’ALUMNAT

– COCA DOLÇA LLISA (SENSE FARCIMENTS), UNA CAPSA DE GALLETES O ENSAÏMADA LLISA.

A FI DE POTENCIAR ELS HÀBITS D’ALIMENTACIÓ SALUDABLES NO ES PERMET PORTAR LLEPOLIES I SUCS.

4.2) DIA DE CELEBRACIÓ

– EDUCACIÓ INFANTIL: EL MATEIX DIA QUE L’ALUMNE COMPLEIX ELS ANYS.

– EDUCACIÓ PRIMÀRIA: A FINAL DE CADA TRIMESTRE CADA TUTORIA ORGANITZARÀ UN BERENAR CONJUNT AMB ELS ALUMNES QUE HAGIN COMPLIT ANYS I HO VULGUIN CELEBRAR.

(AQUESTA ORGANITZACIÓ NO EXCLOU QUE EL DIA D’ANIVERSARI L’ALUMNE SIGUI EL PROTAGONISTA MITJANÇANT ACTIVITATS D’AULA SIGNIFICATIVES COM: REBRE ORALMENT O PER ESCRIT LES FELICITACIONS DELS COMPANYS I/O CANÇONS D’ANIVERSARI, COMPARTIR LA SEVA FELICITAT AMB ELS COMPANYS…).

5. ELS MEDICAMENTS NOMÉS S’ADMINISTRARAN ALS ALUMNES QUE EL METGE HAGI ESPECIFICAT QUE ÉS IMPRESCINDIBLE FER-HO DURANT LA JORNADA ESCOLAR. S’HAURÀ D’EMPLENAR EL FULL D’AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

6. L’AGENDA COM A CANAL DE COMUNICACIÓ A PRIMÀRIA

· L’alumnat de primària ha d’adquirir l’agenda del centre a la seva tutoria. L’ús de l’agenda és imprescindible per al bon funcionament de les tutories i per a la comunicació família-escola. És convenient revisar-la diàriament. Trobareu l’actualització de dades personals, autoritzacions del dret de veu i imatges, autorització sortides escolars, autorització al centre de salut i autorització sortir tot sol del centre (3r a 6è de primària).

· L’autorització de recollida és específica (SI UN ALUMNE DE 3r a 6è S’HA D’EMPORTAR UN GERMÀ MÉS PETIT HA DE FIGURAR A AQUESTA AUTORITZACIÓ). S’ha de sol·licitar als tutors.

· L’autorització d’administració de medicaments és específica. S’ha de sol·licitar als tutors.

LES FAMÍLIES SÓN LES RESPONSABLES DE TENIR

FIRMADES AQUESTES AUTORITZACIONS

7. NORMATIVA ENTRADES I SORTIDES DE FAMÍLIES I ALUMNES DEL CENTRE

* DURANT HORARI ESCOLAR LES FAMÍLIES NO PODEN PUJAR A LES AULES (PASSAR PER SECRETARIA)

* NO ES PODEN ENTRAR COTXETS I/O PATINETS DINTRE DE L’EDIFICI

5.1. ENTRADES

· L’entrada d’infantil es farà per la porta petita del carrer Mateu Enric Lladó. La porta s’obrirà a les 8.25 h. i la puntualitat és imprescindible. Els nins es col·locaran tots sols a la fila.

· L’entrada de primària es farà per la porta gran del carrer Mateu Enric Lladó. La porta s’obrirà a les 8.25 h. i la puntualitat és imprescindible. Els nins es col·locaran tots sols a la fila.

5.2. SORTIDES

L’obertura de la porta gran del carrer Mateu Enric Lladó es farà a les 13.20 /13.25 h (quan els grups de 1r i 2n ja estiguin col·locats al pati).

· A la sortida els pares d’educació infantil recolliran els infants a les seves aules. Heu d’utilitzar la porta i escala B per accedir a les aules i tornar a sortir al pati.

· A la sortida els pares de 1r i 2n de primària recolliran els infants als llocs assignats al pati.

· A la sortida els pares de 3r a 6è de primària recolliran els infants a la porxada. Els alumnes baixen i surten per l’escala i porta A.

8. ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

ELS ALUMNES SEMPRE HAN DE PORTAR ROBA I SABATES ESPORTIVES.

– ELS ALUMNES DE 1r i 2n DE PRIMÀRIA HAN DE DUR DINS UNA BORSA CALCETINS AMB GOMA A LA PLANTA (PSICOMOTRICITAT).

– ELS ALUMNES DE 3r, 4t, 5è i 6è HAN DE PORTAR DINS UNA BORSA UNA MUDA DE CAMISETA I SABATES ESPORTIVES (O TIPUS VICTÒRIA) AMB SOLA BLANCA, PER UTILITZAR NOMÉS AL GIMNÀS.